Joyce & Co Haarlems schrijvers Collectief

In het midden van de jaren zestig krijgen de gymnasiasten Meijsing en Snel via hun leraar Geschiedenis toegang tot de lees- en discussiegroep van de Haarlemse advocaat Gerard de Leeuw, die op gezette tijden een kleine groep belangstellenden in zijn woning uitnodigt om het werk van James Joyce te bestuderen. Uit ongeduld en leergierigheid beginnen Snel en Meijsing, naast het gymnasium, hun eigen opvoeding ter hand te nemen. Zij institutionaliseren hun gesprekken tot wat zij later ‘werkklasjes’ zullen noemen en brengen elkaar schriftelijk verslag uit van wat ze gelezen hebben. Het concept ‘Joyce & Co.’ is geboren. Meijsing neemt het pseudoniem ‘Erwin Garden’ aan, terwijl Snel zijn naam verengelst tot ‘Keith Snell’.

Na de romans Erwin (1974) en Michael van Mander (1979) wordt de naam ‘Joyce & Co.’ een last die groter lijkt te worden bij elk nieuw boek van Meijsing, en in 1981 zegt hij vaarwel tegen zowel het pseudoniem als zijn compagnon Kees Snel. De brievenbundel Werkbrieven 1968–1981 (1982) wordt min of meer ter gelegenheid van die breuk gepubliceerd. In het voorwoord schrijft Meijsing: ‘De reden voor het bijeenbrengen van deze ‘Werkbrieven’ is dat het ‘collectief Joyce & Co.’ niet meer bestaat – nooit bestaan hééft zoals de lezer uit deze brieven moet kunnen opmaken, behalve in de belofte van een aanlokkelijk idee’. In 1986 verschijnt het derde deel van de Erwin-trilogie, Cecilia, waarbij de auteursnaam Joyce & Co. alleen nog om redenen van uniformiteit wordt gebruikt.

In later jaren zal Meijsing enigszins terugkomen op zijn wellicht wat al te bruuske uitspraken over Joyce & Co. in het voorwoord van Werkbrieven 1968-1981. Als hij in 2004 gastcolleges geeft aan de Universiteit Leiden, doet hij dit onder de titel ‘Creatief schrijven volgens Joyce & Co.’ De werkklasjes vormen voor Meijsing de essentie van Joyce & Co. Op een lijst met nog te publiceren werken uit 2007 staat onder meer de titel Het schrijven volgens Joyce & Co. oftewel de Werkklasjes. In 2010 verschijnt, met instemming van Meijsing, onder de auteursnaam Joyce & Co. een bibliofiele uitgave van het laatste Erwin-verhaal uit 1984, Erwins wake.